GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten en gemeentelijke deelnemers. Ze is de gezamenlijke opvolger van de gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze worden ook door het SCG beheerd.

Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 3 is gegund aan T-Mobile en Vodafone en is op 1 mei 2022 in werking getreden. Zij kent een looptijd van vier jaar. Onder de Raamovereenkomst sluiten de deelnemers nadere overeenkomsten af.

Raamovereenkomst met bijlagen:

Proces GT Mobiele Communicatie 3

  • Minicompetitie
  • Ondertekening NOK
  • Implementatie

Minicompetitie

Lopend contract mobiele communicatie

Alle afloopdata van lopende contracten van mobiele communicatiediensten bij de deelnemers zijn bekend bij de beheerorganisatie. Deze afloopdata worden door GT Mobiele Communicatie 3 gerespecteerd. Op basis van de bekende afloopdata wordt de volgorde van de minicompetities bepaald.

Tijdig contact met deelnemer

De beheerorganisatie, het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie, neemt altijd tijdig contact op met de deelnemer over de aanstaande minicompetitie. Dat kan zij omdat zij beschikt over alle afloopdata. Voor de deelnemers aan GT Mobiele Communicatie 1 en 2 geldt de mogelijkheid om de Nok met zes maanden te verlengen (brief om dit te regelen). Ook deze data zijn bekend bij de beheerorganisatie. De minicompetitie wordt binnen deze transitieperiode uitgevoerd.

Voordat de minicompetitie voor een deelnemer kan worden gestart, heeft de beheerorganisatie het ingevulde inventarisatieblad (zie website) nodig. Een paar weken voordat de betreffende minicompetitie wordt ingepland, neemt de beheerorganisatie contact op met de deelnemer over het inventarisatieblad. De deelnemer stuurt daarop het ingevulde inventarisatieblad naar de beheerorganisatie. NB indien er sprake is van een indoordekkingsinstallatie is het de bedoeling dat de technische specificaties ervan en de betreffende plattegrond(en) mee worden gestuurd.

Deelnemer aan de beurt

Nadat de beheerorganisatie het inventarisatieblad heeft ontvangen, kan de minicompetitie daadwerkelijk worden ingepland. De beheerorganisatie plant de minicompetities vier weken van tevoren in, altijd met medeweten van de deelnemer. Op de maandag voor de start (deze vindt altijd op een donderdag plaats) ontvangt zowel deelnemer als leverancier de voorgenomen publicatie van de betreffende minicompetitie.

De minicompetitie

Vanaf het moment van publicatie tot aan het moment van gunning hoeft de deelnemer in principe geen enkele actie te ondernemen, tenzij er vragen komen van de aanbieders. Deze vragen worden dan altijd via de beheerorganisatie onder de aandacht gebracht. De doorlooptijd bedraagt 6 weken. De voorgenomen gunning wordt na 6 weken bekend gemaakt aan zowel de deelnemer als aan de leveranciers. Vervolgens wordt deze gunning na vijf kalenderdagen definitief als er geen bezwaar is aangetekend.

Ondertekening NOK

De beheerorganisatie stuurt vervolgens de NOK, de offerteaanvraag en de ingediende offerte ter ondertekening naar de winnende leverancier in de vorm van een signaturepage. De signaturepage is een PDF document dat verwijst naar de eerdergenoemde documenten. De leverancier ondertekent de signaturepage en upload het getekende exemplaar op CTM Solutions. Wanneer het contract is geaccepteerd op de contractenpagina en ondertekend is, biedt de beheerorganisatie dat exemplaar aan de deelnemer in CTM aan. De administratief contactpersoon van de deelnemer krijgt hier vooraf inloggegevens van vanuit CTM. De deelnemer ondertekent de signaturepage en upload deze vervolgens op de CTM contractenpagina. Nadat beide partijen de signaturepage hebben ondertekend zet de beheerorganisatie het contract op definitief. Het contract gaat formeel drie maanden na de definitieve gunning in.

De administratief contactpersoon van de deelnemer bekleedt de functie om de contractering bij de deelnemer in gang te zetten. Dit houdt in dat deze persoon niet tekenbevoegd is/ hoeft te zijn. Deze rol heeft als verantwoordelijkheid de contractering voorspoedig te laten verlopen en de signaturepage ondertekend op de CTM contractenpagina te zetten.

Implementatie

De implementatieperiode start op het moment waarop de gunning definitief is geworden. Vanaf dat moment neemt de leverancier contact op met de contactpersoon van de deelnemer om de migratie te bespreken. In dit proces is de beheerorganisatie niet direct betrokken (alleen bij escalatie). De totale implementatieperiode bedraagt maximaal 9 maanden, bestaande uit de drie maanden na definitieve gunning voor de voorbereiding (bijvoorbeeld nummerblokken, inventarisatie sim-kaarten) tot de formele inwerkingtreding van de Nok en aansluitend daarop de maximaal zes maanden durende implementatieperiode.

 

Contact

Martijn Spliethof, contractmanager
Daan Oltheten, procesbegeleider

Beiden zijn te bereiken via gtmobiel@scgemeenten.nl