GT Mobiele Communicatie 3

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten en gemeentelijke deelnemers. Ze is de gezamenlijke opvolger van de gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze worden ook door het SCG beheerd.

Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 3 is gegund aan T-Mobile en Vodafone en is op 1 mei 2022 in werking getreden. Zij kent een looptijd van vier jaar. Onder de Raamovereenkomst sluiten de deelnemers nadere overeenkomsten af.

Raamovereenkomst met bijlagen:

Minicompetities

De start van de eerste twee minicompetities staat gepland voor het najaar van 2022.

Contact

Martijn Spliethof, contractmanager
Daan Oltheten, procesbegeleider

Beiden zijn te bereiken via gtmobiel@scgemeenten.nl