Nieuwe aanbesteding StembureauApp

De StembureauApp, de app die gemeenten tijdens de verkiezingsdag gebruiken, moet opnieuw worden aanbesteed en dat biedt kansen voor alle gemeenten in Nederland. De huidige StembureauApp is een doorontwikkeling van een gemeentelijk initiatief om het proces tijdens de verkiezingsdag te vergemakkelijken en te professionaliseren. Deze app wordt beheerd door een Change Advisory Board (de CAB) bestaande uit vijf gemeenten en er maken 16 gemeenten gebruik van. De CAB heeft de aanbestedingsprocedure belegd bij het Servicecentrum Gemeenten (SCG) van VNG Realisatie, dat momenteel ook de huidige StembureauApp beheert.

Op de hoogte

Nu deze app opnieuw moet worden aanbesteed, wil het SCG in het kader van collectiviteit gemeenten vragen of zij belangstelling hebben om (de voorbereiding op) het aanbestedingsproces te volgen. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u ‘StembureauApp’ aanvinken in dit formulier. Indien u een collega hierop wenst te attenderen, kunt u dit bericht doorsturen.

Over de StembureauApp

De StembureauApp geeft realtime inzicht in de verkiezingen. Zo kan een verkiezingsorganisatie zien of stembureaus open zijn, of er nog genoeg stembiljetten zijn en of de stembureauleden aanwezig zijn. Waar eerst een probleem gemeld moest worden, kunnen eventuele problemen met de app proactief worden opgelost. Ook ondersteunt de app de voorzitter op het stembureau met de uitvoering van alle handelingen en voorziet hem van een directe communicatielijn met de ondersteunende diensten. De opkomst per gemeente, per stembureau, per stadsdeel of per stadskern zijn met de app live te bekijken. Ad hoc en per stembureau is te sturen op onvoorziene omstandigheden en is er inzicht in pogingen tot fraude. De app heeft de mogelijkheid om op afstand telverschillen op te lossen, wat een significante kwaliteitsslag betekent voor de proces-verbalen. In het kort: de StembureauApp geeft u volledige controle over alle stembureaus in de gemeente op de verkiezingsdag.