GT Microsoft

Vanaf 1 december 2022 is er een nieuw framework GT Microsoft beschikbaar waaronder gemeenten kunnen afnemen. Hiermee is er opvolging gegeven aan het eerdere framework dat de VNG met Microsoft was overeengekomen. Microsoft en de VNG hebben hiertoe op 13 januari 2023 een overeenkomst ondertekend. De contracten zijn te vinden in de map ‘Documenten GT Microsoft (geldig vanaf 1 december 2022)’, te vinden in de community GT op VNG Fora.