GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie omvat diensten voor de transmissie van spraak- en dataverkeer over een vaste infrastructuur. De diensten worden landelijk over deze vaste infrastructuur geleverd, maar kunnen ook op verzoek en na akkoord via radioverbindingen geleverd worden. Naast de transmissie van het spraak- en dataverkeer valt ook het routeren van spraakverkeer over het openbare telefonienetwerk en het leveren van internettoegang onder GT Vaste Communicatie.