GT Print 2

Ruim 200 gemeenten en een aantal gemeentelijke organisaties nemen printdiensten af onder het VNG-contract GT Print (2020). De VNG onderzoekt of gemeenten en organisaties die hier niet aan deelnemen alsnog belangstelling hebben voor een gezamenlijke aanpak voor het afnemen van printdiensten in de periode tussen 2025-2028. Het is de bedoeling dat er in 2028 een opvolger is voor de huidige en de mogelijk nieuwe aanbesteding, vanaf nu GT Print 2 te noemen, tezamen.

Marktconsultatie en  vragenlijst gemeenten

In april houden wij een marktconsultatie, zodat wij weten wat de markt wenst en kan bieden. Tegelijkertijd halen wij in deze periode bij gemeenten op hoe zij aankijken tegen het (gezamenlijk) verwerven van printdiensten. Dit doen wij onder meer door een vragenlijst te sturen en door enkele regiobijeenkomsten te organiseren.

Regiobijeenkomsten

De regiobijeenkomsten staan voor mei gepland. Daarin zullen wij op basis van de uitkomsten uit de marktconsultatie en ingevulde vragenlijst de (on)mogelijkheden inventariseren. Daarna zullen wij onze bevindingen inclusief advies ter besluitvorming voorleggen aan de VNG.

Op de hoogte

Wilt u op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar info@scgemeenten.nl met in de onderwerpregel ‘Ja, houd mij op de hoogte van GT Print 2’.