StembureauApp

De StembureauApp is een applicatie die de verkiezingen voor u realtime inzichtelijk maakt. Geen blackbox meer tijdens verkiezingen, maar u bent continu op de hoogte van wat er speelt. Ze onder steunt u als voorzitter op het stembureau met de uitvoering van alle handelingen en voorziet u van een directe communicatielijn waarlangs u problemen kunt voorleggen of uw zorgen kunt uiten. U ziet live de opkomst in zijn gemeente, per stembureau, per stadsdeel of per stadskern. En alemaal tegelijkertijd als u dat wilt. U kunt, ad hoc, per stembureau sturen op onvoorziene omstandigheden en krijgt inzicht in pogingen tot fraude. U hebt de mogelijkheid om op afstand telverschillen op te lossen, wat een significante kwaliteitsslag betekent voor de proces-verbalen. In het kort: de stembureau App geeft u volledige controle over alle stembureaus in de gemeente op de verkiezingsdag.

Samen Organiseren

De StembureauApp is een schoolvoorbeeld van Samen Organiseren. Nog voor deze term in zwang kwam, deelden gemeenten dat waar ze behoefte aan hadden. In het geval van de StembureauApp was het de gemeente Rotterdam die in 2012 de StembureauApp ontwikkelde, waarna andere gemeenten deze app ook gingen gebruiken.

Gemeente Eindhoven:“Wij hadden de wens om qua innovatie mee te doen en de StembureauApp paste goed in die plannen.” De StembureauApp kan niet alleen grote groepen mensen die betrokken zijn bij verkiezingen benaderen, maar kan ook stempassen inscannen en communiceert de handmatig uitgevoerde voorlopige telling een stuk sneller dan tot nu toe.

Eindhoven ziet dat de grote besparing van de StembureauApp met name zit in het moment van de telling. “Dat zijn de piekmomenten in een verkiezingsdag. Bij die telling zat, in ons geval, altijd een belteam van een man of tien een dikke 2 uur te bellen met de voorzitters van de stembureaus. Door gebruik te maken van de app hoef je die niet meer in te zetten. Dat is toch wel een aardige besparing.”

iPad op het stembureau

De StembureauApp bestaat uit drie onderdelen: de stembureauvoorzitter, de backoffice en de presentatie. Elk stembureau krijgt een iPad met de StembureauApp (voluit: de Stembureau Applicatie). De voorzitter logt daarop in en doorloopt de ingestelde controlelijsten (zijn de rode potloden geslepen, liggen de stembiljetten op tafel, is de stembus afgesloten en van een slot voorzien, etc.). Op de stempassen staat een QR-code die de voorzitter scant op de iPad. De stempas wordt gecontroleerd met het ROS (Register Ongeldige Stempassen). Komt de stempas niet voor in het ROS, dan wordt hij meegeteld voor de opkomst, en kan de betreffende kiezer toegelaten worden door de voorzitter tot de stemming.

Op het gemeentehuis zit de backoffice die op het scherm kan zien hoeveel stempassen er ingeleverd zijn op een bepaald stembureau, of per stadsdeel/stadskern of zelfs bij alle stembureaus. De backoffice kan zien of voldoende stembureauleden aanwezig zijn en of het stembureau open is. De Backoffice kan ook met elk stembureau individueel, per stadsdeel/kern/wijk of met allemaal tegelijkertijd communiceren door middel van een ingebouwd chatprogramma. De StembureauApp houdt zelfs bij hoeveel stembiljetten er nog aanwezig zijn op uw stembureau en het stembureau komt zo nooit zonder te zitten.

Nadert het einde van de verkiezingsdag en wordt het dus tijd om een voorlopige uitslag te tonen, dan kunt u die rechtstreeks uit de StembureauApp exporteren. Wilt u de opkomst en/of uitslag als pdf of powerpoint hebben, zodat bijvoorbeeld de burgemeester die kan presenteren? Met één druk op de knop is dat geregeld. Misschien hebt u liever nog meer transparantie tijdens de verkiezingsdag en zet u de presentatie de hele dag aan. Zo kan de hele gemeente meekijken met de opkomstcijfers per uur op de website www.opkomstenuitslag.nl/[uwgemeente]. Kortom, de StembureauApp vernieuwt, ondersteunt en geeft u de volledige controle over de verkiezingen binnen uw gemeente.

Wist u ook dat alle gemeenten die gebruikmaken van de StembureauApp een verkiezingscommunity hebben? Dat we daar handboeken, werkwijzen en ideeën met elkaar delen? En dat er een buddysysteem is, zodat elke gemeente alle vragen kan stellen aan een buddygemeente die al ervaring heeft met de StembureauApp? En dat de VNG het beheer regelt en u vele zaken uit handen neemt?

Lees ook het artikel De Stembureau-applicatie en de driedaagse verkiezingen (i-Bestuur, 12 juli 2021).

Meer weten?

Is uw belangstelling al gewekt en hebt u vragen of wilt een uitgebreid informatiepakket ontvangen, dan kunt u mailen naar steven.degraaf@vng.nl, bellen met 06 – 308 50 029 of een aanvraag doen op het portaal van het Service Centrum Gemeenten: www.scgemeenten.nl.