Quick Scan Lokale Democratie

Het Servicecentrum Gemeenten heeft de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) in opdracht van VNG Beleid in beheer genomen. Deze quickscan geeft inzicht in de stand van de lokale democratie in een gemeente.

Meld jouw gemeente aan voor de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD)

Hoe gaat het met de democratie in jouw gemeente? Wat vinden raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners van het lokale samenspel? Hoe kan dat (nog) beter? Wil je met die vragen aan de slag? Dat kan met de Quick Scan Lokale Democratie! Klik op onderstaande afbeelding om de animatie te zien:

Animatie QSLD

Benieuwd naar de ervaringen van andere gemeenten met de Quick Scan Lokale Democratie?

Bekijk dan de video die tijdens het VNG-congres in Groningen op 13 juni 2023 is gemaakt. In het filmpje vertellen de burgemeesters van de gemeenten Noordoostpolder en Moerdijk en de griffiers van Velsen en Oss over hun ervaringen met de Quick Scan.

Video QSLD VNG Congres Groningen

Hoe werkt dat?

De Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) geeft inzicht in de stand van de lokale democratie in jouw gemeente. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners geven via een online vragenlijst hun mening over zaken als participatie, invloed, controle en bewonersinitiatieven. Je kunt eigen vragen toevoegen die relevant zijn voor jouw gemeente. Vervolgens krijg je een rapport met uitkomsten, opvallende resultaten en verbetertips. Een goede basis om het lokale samenspel anders, beter en democratischer te maken!

Wat levert dat op?

• Een rapport met een ‘foto’ van de werking van jullie lokale democratie.

• Inzicht in meningen en wensen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners.

• Tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen en vervolgacties, waarbij je zelf de vorm kunt kiezen; bijvoorbeeld een verbeteragenda.

Kortom: een prima startpunt om samen te werken aan een beter lokaal democratisch samenspel.*
* De QSLD kan ook periodiek worden ingezet als ‘nulmeting’ en
‘voortgangsmeting’ voor het lokale

 

Wat kost het?

Deelname is gratis. Maar het kost wel tijd en inzet:
• Uitvoeren van de QSLD vergt enkele dagdelen van de gemeentelijke trekker (meestal de griffier).
• Daarna volgt het echte werk: met een afvaardiging van deelnemers uit elke groep bespreek je de uitkomsten. Samen stel je een verbeteragenda op.
• Van belang is daarom dat raad, college en organisatie (en misschien ook al inwoners) achter deelname staan.
• Cruciaal is: tijd, inzet en bereidheid van de betrokkenen om na de QSLD daadwerkelijk met de resultaten aan de slag te gaan en hier bekendheid aan te geven.

Iets voor jouw gemeente?

Het traject begint met een startgesprek waarin een vertegenwoordiging van raad, college en ambtelijke organisatie en enkele inwoners het gesprek aangaan over het versterken van de lokale democratie. Je wordt ondersteund door ervaren begeleiders van de VNG en andere gemeenten.

Mail voor aanmelden of meer informatie naar Diaservicepunt@vng.nl of neem een kijkje op onze website lokale democratie.nl/quickscan. Je kunt ook de QR code scannen.