GT Mobiele Communicatie 1

GT Mobiele Communicatie 1 kent 283 deelnemers en een raamovereenkomst met vier partijen, KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. Zij is begin 2017 gesloten en het eerste concrete voorbeeld van Samen organiseren.

Benodigde documentatie minicompetitie GT Mobiele Communicatie 1

Raamovereenkomsten GT Mobiele Communicatie 1