GT Print

GT Print betreft een raamovereenkomst afgesloten met vier partijen. Binnen de looptijd (de raamovereenkomst eindigt op 18 augustus 2024) worden met die raamcontractanten minicompetities gehouden. De nadere overeenkomsten die daarmee worden afgesloten, hebben een looptijd van maximaal zeven jaar. De Raamcontractanten zijn Ricoh, Canon, PCI en Bechtle.  Met deze partijen worden de minicompetities voor de Deelnemers gehouden. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen die  ongeveer 6000 printers aanbesteden, verdeeld over MFP’s (4500) en SFP’s (1500).

Printbehoefte

De printbehoefte van de deelnemers is grotendeels identiek: het printen op SFP’s en printen, kopiëren en scannen op MFP’s. De verschillen tussen de deelnemers zitten in omvang en complexiteit. Om met die verschillen om te gaan, maakt de aanbesteding onderscheid in primaire en secundaire specificaties. Primaire specificaties gelden voor iedere deelnemer.

Secundaire specificaties zijn eisen die gelden voor deelnemers die daar behoefte aan hebben. Een voorbeeld is het afnemen van verhoogde service levels. De secundaire specificaties onderscheiden zich op de volgende aspecten van een ‘wens’:

  • Als een deelnemer behoefte heeft aan een secundaire specificatie, dan is dit, in tegenstelling tot een wens, niet optioneel. Kortom, als een gemeente verhoogde service levels wil afnemen, dan moet de raamcontractant die aanbieden;
  • Secundaire specificaties zijn, in tegenstelling tot wensen, niet bij de basisprijs inbegrepen. Als een gemeente verhoogde service levels wil afnemen, dan mag de leverancier hier een tarief voor rekenen. Dit tarief weegt mee in de minicompetitie;
  • Als een leverancier niet aan een secundaire specificatie kan voldoen, dan kan die dispensatie vragen voor deelname aan de betreffende minicompetitie. Dit zorgt ervoor, dat leveranciers die niet altijd kunnen leveren kans hebben om raamcontractant te worden. Ze doen alleen mee aan die minicompetities waar ze aan de specificaties kunnen voldoen.

Contact

Op het VNG Forum kunt u over GT Print discussiëren binnen de community GT. Dit is een afgeschermde omgeving die alleen toegankelijk is voor gemeenten en deelnemingen. U kunt  hiertoe toegang aanvragen via gtproject@vng.nl.

Vragen over de aanbesteding zelf stelt u altijd via CTM Solution.