GT Connect

Ontwikkelingen rondom GT Connect (14 april 2021)

Op 22 december 2020 heeft VNG de overeenkomsten van de Deelnemers met leverancier Atos ontbonden. Dit naar aanleiding van veelvuldige en langdurige tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst door Atos en de opgelopen boetes. Daarop heeft Atos een kort geding aangespannen bij de rechtbank Den Haag om nakoming van de overeenkomst af te dwingen en de ontbinding te blokkeren. Dat kort geding heeft op 9 maart 2021 bij de rechtbank Den Haag gediend, waarna de rechter op 23 maart 2021 vonnis heeft gewezen en daarin alle vorderingen van Atos heeft afgewezen. Atos kon volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk kon maken dat de overeenkomsten GT Connect onterecht  zouden zijn ontbonden. Dat oordeel bevestigt VNG en de gemeentelijke deelnemers in de overtuiging dat de ontbinding van de overeenkomsten GT Connect ook in de inmiddels door Atos ingestelde bodemprocedure stand zal houden.

Omdat de ontbinding niet is geblokkeerd door de kortgedingrechter is de weg vrij om de door ontbinding ingezette koers door te zetten en de diensten die onder GT Connect vielen, elders af te gaan nemen. VNG kijkt in april en mei 2021 in samenspraak met de gemeentelijke  deelnemers welke gezamenlijke alternatieven haalbaar zijn. Atos zal haar bestaande dienstverlening aan een deelnemer voortzetten, totdat deze een alternatief heeft gevonden. Het is de bedoeling die tijdelijke situatie niet onnodig lang te laten voortduren.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag is in te zien via onderstaande link.

Vonnis rechtbank Den Haag