GGI-Netwerk

GGI-Netwerk is een besloten IP-VPN datacommunicatie-netwerk dat onderdeel is van het overheidsbrede Diginetwerk. Hiermee heeft een gemeente met één aansluting veilige dataverbindingen met andere overheden en leveranciers van Cloud-diensten.

Gemeenten hebben 100% zeggenschap over GGI-Netwerk. GGI-Netwerk is sinds 2019 landelijk in productie en wordt inmiddels door 220 gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruikt. Uw VNG implementatie-adviseur ondersteunt u bij de implementatie.

Aansluiten

Nadat u heeft besloten dat u GGI-Netwerk wilt gaan gebruiken kunt u GGI-Netwerk bestellen. Er gelden drie aansluitmogelijkheden en bijbehorende bestelprocedures, afhankelijk van uw situatie.

Via de GT-Vast overeenkomst: Gemeenten met een GT-Vast overeenkomst bestellen GGI-Netwerk via hun accountmanager van VodafoneZiggo.

Via een ander: gemeenten die via een andere gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld een samenwerkingsverband, aansluiten volgen het proces van de hoofdaanvrager.

Via de Aansluitvoorziening: overige organisaties bestellen GGI-Netwerk via het aanvraagformulier van Service Centrum Gemeenten. Neem bij vragen contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk via info@scgemeenten.nl.

Hulp nodig?

Uitgebreide ondersteuningsinformatie staat op de community GGI-Netwerk op https://forum.vng.nl/. Dit is een besloten community, gemeenten kunnen zich erop abonneren. Op het forum staan onder andere een plan van aanpak met bestelinstructie, diverse handreikingen ten behoeve van de migratie van gegevensstromen, netwerkconfiguratie en andere relevante informatie.

Gemeenten die vragen hebben over het GGI-Netwerk kunnen contact opnemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseur van VNG Realisatie. Deze adviseur helpt gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen en SaaS-, IaaS- en PaaS-leveranciers.

Gemeenten hebben 100% zeggenschap over GGI-Netwerk. GGI-Netwerk is onderdeel van de “Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur” (GGI) en is sinds 2019 landelijk in productie en wordt inmiddels door 220 gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruikt. Uw VNG implementatieadviseur ondersteunt u bij de implementatie.