Verlaging beheervergoeding GT Mobiele Communicatie 1 en 2

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de beheervergoeding van € 0,45 verlaagd naar € 0,23 per maand per actieve SIM-kaart. De verlaging is onder andere mogelijk door komst van het Servicecentrum Gemeenten met een efficiënte wijze van collectief beheer en door het aantal afgenomen SIM-kaarten onder de Raamovereenkomsten GT Mobiele Communicatie 1 en 2.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

De opdrachtnemers zijn inmiddels op de hoogte van de wijziging in tarief en voeren deze zo snel mogelijk door in het billing-systeem. Mocht deze doorvoering toch later plaatsvinden dan 1 januari a.s., dan wordt het verschil met terugwerkende kracht tot aan 1 januari 2020 met de eerstvolgende factuur verrekend.