GT Mobiele Communicatie: al 155.000 sim-kaarten!

Onder de raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 1 worden maar liefst al 140.000 sim-kaarten afgenomen en onder GT Mobiele Communicatie 2 al meer dan 15.000. Samen dus al meer dan 155.000 sim-kaarten!

GT Mobiele Communicatie 1

De 140.000 van GT Mobiele Communicatie 1 zijn het resultaat van de 166 minicompetities die tot op heden zijn doorlopen. Bij de aantallen SIM-kaarten die tot zover door Deelnemers zijn afgenomen, is op dit moment een gemiddelde over-realisatie van 16,8% te zien ten opzichte van de aantallen die zij hadden opgegeven in de inventarisatie ten behoeve van de Nadere Overeenkomst.

Verlengen of opnieuw aanbesteden?

De eerste Deelnemers onder de Raamovereenkomst zullen begin 2019 een keuze moeten maken voor het al dan niet verlengen van de eerste Nadere Overeenkomst. Zij zullen in mei 2019 namelijk de eerste initiële looptijd van 3 jaar met hun huidige Opdrachtnemer afsluiten. De Deelnemer heeft op dat moment de keuze de Nadere Overeenkomst nog eens met 3 jaar te verlengen of voor de betreffende 3 jaar een nieuwe minicompetitie te doorlopen. De CBO is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de communicatie richting de betreffende Deelnemers om het proces van verlengen of opstarten van een nieuwe minicompetitie zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij zal, indien uw eerste Nadere Overeenkomst in het eerste half jaar van 2019 afloopt, binnenkort met u contact opnemen.

GT Mobiele Communicatie 2

Onder de Raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 2 zijn tot op heden 42 minicompetities doorlopen. Onder de 42 Nadere Overeenkomsten worden door de betreffende Deelnemers ruim 15.000 SIM-kaarten per maand afgenomen. Een groot deel van de Deelnemers die de minicompetitie hebben doorlopen, zitten echter nog in de opstartfase van de migratie. De verwachting is dan ook dat deze aantallen snel zullen stijgen, gezien het feit dat naast de nog lopende migraties een aantal Deelnemers in de startblokken staat voor het doorlopen van een minicompetitie.