Minicompetitie GT Mobiele Communicatie 2

GT Mobiele Communicatie 2 – start tijdig met de voorbereiding op de minicompetitie
Uw organisatie doet mee aan de gezamenlijke aanbesteding GT Mobiele Communicatie 2. Op 3 november 2017 zal volgens planning de raamovereenkomst worden gesloten. Voorts gaan gemeenten daarbinnen hun eigen nadere overeenkomst aan. Dat doen ze met de winnaar uit de minicompetitie die daarop moet worden doorlopen. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd van een minicompetitie vijf tot negen weken bedraagt. De verwachting is dan ook dat de eerste nadere overeenkomsten in het tweede kwartaal van 2018 in werking treden.
Ter ondersteuning van de voorbereiding op de minicompetitie, stelt het team GT enkele documenten beschikbaar, waarin staat wat u ter voorbereiding op de minicompetitie kunt doen. Het team GT raadt u aan om er tijdig mee te beginnen.

Inventarisatie minicompetitie GT Mobiele Communicatie 2
Bijlage Inventarisatieblad GT Mobiele Communicatie Indoordekking