Meer informatie over de StembureauApp

Meer informatie over de StembureauApp

Terug

Meer informatie over de StembureauApp

Het begon in Rotterdam

In 2010 waren er onregelmatigheden bij de Gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam. Die leidden tot een hertelling van de uitgebrachte stemmen. De situatie zorgde voor de vraag om meer controle en inzicht in de gang van zaken bij de stembureaus en tegelijkertijd om betere kwaliteit van de verkiezingsprocessen en een verhoging van de ondersteuning aan de stembureauleden. Met dit doel begon de gemeente Rotterdam met het ontwikkelen van de StembureauApp. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2012 werd een pilot gedraaid op 20 Rotterdamse stembureaus. Vijf jaar later werd de StembureauApp al ingezet bij vijf gemeenten. Anno 2019 is het gebruik van de stembureauApp bij tien gemeenten ingeburgerd.

Geen omkijken naar beheer

Vanaf 1 januari 2020 zal VNG het beheer van de StembureauApp op zich nemen. Waar uw gemeente normaliter alles zelf moest regelen, doet het Servicecentrum Gemeenten, onderdeel van VNG Realisatie, dat nu. Zo zorgt de VNG o.a. voor het aansluiten van gemeenten bij de StembureauApp en dat

  • er up-to-date handboeken aanwezig zijn;
  • de hardware wordt besteld;
  • iedereen bij de verkiezingsgemeenschap kan;
  • de doorontwikkeling correct wordt getest;
  • er aanbestedingen uitgeschreven worden voor de diensten die de StembureauApp mogelijk maken.

Informatiebeveiliging

De StembureauApp voert geen wettelijke taken uit en is puur ondersteunend voor de uitvoering op het stembureau. Ze heeft geen invloed op de kiesgerechtigdheid, maar is slechts een middel om de controle op een verkiezingsdag over de gemeente te behouden. Om dit niveau van controle te bieden en de informatie accuraat en veilig aan te bieden, wordt de StembureauApp voor elke verkiezing ge-pentest. Een pentest is een Penetratie Test. Hierbij proberen hackers het “systeem te penetreren” en zo’m test geeft dus weer hoe veilig het systeem is voor aanvallen of acties van hackers.

De backoffice: controle over de gemeente

Op de verkiezingsdag moet alle informatie die de StembureauApp in kaart brengt, constant worden geanalyseerd. Hiervoor is het nodig om een backoffice in te richten. De minimale onderdelen om de StembureauApp optimaal te laten draaien zijn een controlekamer, een helpdesk en een afdeling technische ondersteuning. Enkele taken van de controlekamer zijn het bijhouden van de statussen van alle stembureaus, zorgen dat de meeste telverschillen opgelost worden voor het Proces verbaal ingevuld is en het bijhouden van de voorraad stembiljetten. De helpdesk leest alle chatberichten, zoekt een oplossing voor het gepresenteerde probleem en voorziet het stembureau van de oplossing. De technische ondersteuning zorgt dat alle technische problemen met de hardware worden opgelost.

De StembureauApp instellen

De StembureauApp bevat veel verschillende instellingen waarmee zij kan inspelen op de verschillende verkiezingen. Hebt u één (gemeenteraad) of twee verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen)? Of werken de stembureauleden in één of twee shifts? Al deze keuzes hebben invloed op de werking van de StembureauApp. Voor de verkiezingsdag moet de verkiezing “aangemaakt” worden in de StembureauApp. Daarbij krijgt u hulp van uw buddygemeente. Die heeft ervaring met het instellen van de StembureauApp en kan veel vragen beantwoorden en handige tips geven. Komt u er dan nog niet uit? Dan heeft de VNG specialist in dienst die uw vragen kan beantwoorden. Daarnaast zijn er verscheidene handleidingen die u met alle stappen ondersteunen.

Hebt u vragen of wilt een uitgebreid informatiepakket ontvangen, dan kunt u mailen naar steven.degraaf@vng.nl, bellen met 06 – 308 50 029 of een aanvraag doen op het portaal van het Service Centrum Gemeenten: www.scgemeenten.nl.